• Жағдайлар қалыпты
  • Ми-тамырлы іс-шаралар нәтижелері (инсульт)
  • Нейродегенеративті аурулар
  • Жұмсақ танымдық бұзылулар o MCI
  • Нейропсихологиялық және логопедиялық реабилитация
  • Танымдық ынталандыру
  • Топтық танымдық ынталандыру
  • Күтушілерді қолдау

Теруді бастаңыз және іздеу үшін Enter пернесін басыңыз